Vývoj

NÁVRH - KONSTRUKCE - VÝROBA

Při vývoji obalů využíváme nejen dlouholeté zkušenosti našich pracovníků ale i nejmodernější technologie. Našim zákazníkům vycházíme vstříc nejen výtečným zpracováním jejich návrhu řešení, ale nabízíme i další alternativní možnosti.

Virtuální model a zkušební vzorek

Při vývoji obalové fixace nejprve vytvoříme virtuální model, který je následně po konzultaci se zákazníkem realizován ve formě zkušebního vzorku. Po testech funkčnosti obalu a případných změnách se předá odzkoušený, vyhovující tvar fixace do sériové výroby.

vyvoj vyvoj vyvoj vyvoj